ערי שו"ם על שפת נהר הריינוס

הידעתם ש...

SchUM
שו"ם

ידעתם שאלה הן ראשי תיבות של האות הראשונה של השמות הלטיניים בעברית של הערים האלה מימי הביניים?

  • ש = שפירא = שפייר
  • ן = וורמיזא = וורמס
  • מ = מגנצא = מיינץ

שו"ם: זה לא רק ראשי תיבות וגם לא צירוף אקראי של ראשי תיבות של שלוש ערים. שו"ם הוא מונח, גם לארכו של נהר הריינוס וגם בכל העולם.

בוא לגלות ביחד איתנו את קהילות שו"ם

 הקהילות היהודיות בחלקו המרכזי של נהר הריינוס, שפירא, וורמיזא ומגנצא היו קשורות בימי הביניים זו בזו בכל מה שהיה קשור לתרבות, לדת ולפסיקות דתיות ליהדות של מרכז ומזרח אירופה. קביעות אלה תופסות בחלקן עוד עד ימינו אלה. עדים מאבן, בתי כנסת, בתי עלמין ומקוואות מעידים, בצירוף למסורת הדתית, על החשיבות העצומה של ערי השו"ם.

חדשות

 ההודעות על אירועים בעבר והודעות אקטואליות קיימות רק באתר בגרמנית.