מועצה מדעית מייעצת

באפריל 2016 זימן המשרד למדע, חינוך מבוגרים ותרבות של מדינת ריינלנד-פפאלץ מועצה מדעית מייעצת. חברים במועצה מדענים בעלי שם מגרמניה ומחו"ל. מיוצגים מדענים בתחום היהדות, היסטוריונים. ארכיאולוגים ודיסציפלינות אחרות. בין היתר פרופסור ד"ר מיכאל ברוקה, פרופסור ד"ר יוהנס הייל, פרופסור ד"ר אליזבט הולנדר, פרופסור ד"ר אפרים קנרפוגל וד"ר שרית שלו-עיני. המועצה מלווה באופן אינטנסיבי את תהליך הגשת הבקשה. המועצה בודקת אנליזה משווה, כפי שנדרש ע"י אונסק"ו, ומשווה אותה לאתרים אחרים של המורשת העולמית, בעיקר מבנים במטרה להבליט את המיוחדות, האותנטיות והשלמות של המונומנטים בערי השו"ם. 

רשימת החברים

 • Prof. Dr. Elisheva BAUMGARTEN (Jerusalem)
 • Prof. Dr. Michael BROCKE (Essen)
 • Prof. Dr. Eva HAVERKAMP (München)
 • Prof. Dr. Johannes HEIL (Heidelberg)
 • Prof. Dr. Elisabeth HOLLENDER (Frankfurt a.M.)
 • Prof. Dr. Ephraim KANARFOGEL (New York)
 • Prof. Dr. Hans-Rudolf MEIER (Weimar)
 • Prof. Dr. Norbert NUSSBAUM (Köln)
 • PD Dr. Lucia RASPE (Berlin)
 • Dr. Birgitta RINGBECK (Berlin)
 • Dr. Sarit SHALEV-EYNI (Jerusalem)
 • Rabbiner Aharon Ran VERNIKOVSKY (Mainz)

מיזמים

סדנת סטודנטים בחנה בוורמיזא בספטמבר 2010 ביחד עם הועד הלאומי של גרמניה לשמירה על אתרים את ההתפתחות של התכנון העירוני של רחוב היהודים וסביבתו. את הרעיונות האלה צריך לכלול במסגרת תכנית הניהול, צריך שוב להעלות את הנושאים של הסדנה ולהמשיך ולפתח אותם.

בסתו 2011 התקיים במוזיאון המדינה במגנצא כנס ראשון בנושא עיר השו"ם. את הכנס יזמה ההנהלה הכללית  של מורשת התרבות של מדינת ריינלנד-פפאלץ. מומחים החליפו רשמים על המצב העכשווי של המחקר ופרסמו ממצאים חדשים. יצא לאור ספר על הכנס הזה.

בסתו 2013 השתתפו בוורמיזא מרצים בכנס "הפרופיל התרבותי של קהילות השו"ם". פרופסור בגמלאות קרל אריך גרוצינגר ניהל את הכנס. שותפים היו המרכז ללמודי יהדות בברלין-ברנדנבורג, אוניברסיטת פוטסדאם ואוניברסיטת בר-אילן. יצא לאור ספר על הכנס הזה.

רישום, הערכת הקונטקסטואליזציה של המצבות בבית העלמין "האדמה הקדושה" מתבצעים כעת תחת פיקוחו של פרופסור מיכאל ברוקה. הוא פיתח וחקר בתי קברות אחדים בשיטה הזאת, גם את בית הקברות היהודי בכיכר ברנה בפרנקפורט. פרסום רחב אודות בית הקברות "האדמה הקדושה" נמצא בשלבי הכנה. העמותה לשימור התרבות העתיקה של וורמיזא תומכת בפרופסור ד"ר ברוקה.

בית הקברות "אדמה יהודית" במגנצא יובטח וייחקר בעתיד לאור קווי פעולה הלכתיים, מדעיים ובו זמנית תוך כדי שמירה של המצבות. 

מדינת ריינלנד-פפאלץ אחראית לטיפול בהגשת הבקשה לקבלת של מעמד של מורשת עולמית. על הכנת כתב המינוי ממונה משרד המדע, החינוך למבוגרים ותרבות של ריינלנד-פפאלץ. המשרד משתף פעולה עם גורמים מדעיים שונים, עם מכון אריה מימון להיסטוריה יהודית באוניברסיטת טריר ועם האוניברסיטאות של היידלברג ומגנצא.

בשיאם של ימי הביניים נחשבו הקהילות של מגנצא, וורמיזא ושפירא כמודל לחיים יהודיים באשכנז, זאת אומרת בין הנהרות ריינוס ודנובה ומאוחר יותר עד צפון איטליה ומרכז ומזרח אירופה. התפקיד המכונן של הקהילות האלה מתבטא בכך שעד היום נמצאים חוקי דת בתוקף שנחחקו שם, תחום הלמדנות היהודית עדיין בתוקף, פיוטים עדיין מושרים וצורות התבטאות שונות של הטכסים הדתיים. המורשת התרבותית הרוחנית הזאת קמה בצילן של ערי הקתדרלות לאורך הריינוס ולאור ההתמודדות עם הסביבה הנוצרית – ביחד עם האתגרים שהציבו הרדיפות והסכנות, דבר שהוביל להערצת המעונים. הערצת העולים על המוקד באה לידי ביטוי בנוהלים שהיו נהוגים בבתי הכנסת. חידושים סוציאלים בתחום חיי הקהילה הופיעו כאן כבר מוקדם מאוד והשפיעו רבות על עולם היהדות. לדוגמה ניתן לציין את בניין המקוואות המונומנטליות ואת עזרות הנשים כביטוי למערכות היחסים בין המינים בקרב קהילות היהודים ומשפחותיהם. שמם הטוב של המלומדים, של הפייטנים ושל ה"אדוקים" נשאר חרוט בזכרון הדורות הבאים והיו קשורים תמיד למקומות קונקרטיים – בעיקר עם מצבות מסוימות בבתי הקברות, אבל גם עם מקומות באזורי המגורים. מניחים שבתי הכנסת בקהילות השו"ם השפיעו על אדריכלות מסויימת.