אונסק"ו

אונסק"ו = ארגון החינוך, המדע והתרבות של האומות המאוחדות

אונסק"ו – אמנת המורשת העולמית

אמנת המורשת העולמית קיימת משנת 1972. ב-2016 הכילה הרשימה של המורשת העולמית של אונסק"ו כ-1050 אתרים ביותר מ-165מדינות. כ-800 אתרים הם אתרי תרבות וכ-200 אתרים הם אתרי טבע. כ-30 אתרים משתייכים לשתי הקטגוריות. מעבר לכך, החל מ-1992 נתווספו האתרים של מורשת עולמית של ארכיונאות (זכרון העולם). בעזרת אתרים אלה מציין הארגון את המורשת המתועדת של האנושות ומבטיח את הזכרון של התרבות העולמית. ניתן גם להגן בעזרת הארגון על מורשת תרבות לא חומרית. הכוונה למורשת של מסורות תרבותיות, יכולות של אומנות ואמנות, תורות שבעל פה.

אמנת המורשת העולמית מבוססת על קריטריונים שונים, שחייבים להתקיים כדי לזכות בהכרה של מורשת תרבות עולמית:

 • עדות יחודית
 • אותנטיות היסטורית
 • שלמות

לאתר יש "ערך אוניברסלי יוצא מן הכלל" 

הקריטריונים לאתרי המורשת העולמית של אונסק"ו

אונסק"ו הכין רשימה של עשרה קריטריונים לקביעה של המיוחדות של האתר המועמד. ששת הקריטריונים הראשונים מיועדים לבחירת אתר תרבות ונופי תרבות וארבעת הקריטריונים הנוספים מיועדים לבחירת אתר טבע. כדי לדייק בניסוח אנחנו מוותרים על התרגום לעברית וכוללים את הנוסח האנגלי של אונסק"ו.

To be included on the World Heritage List, sites must be of outstanding universal value and meet at least one out of ten selection criteria.

Selection criteria

 1. to represent a masterpiece of human creative genius;
 2. to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts, town-planning or landscape design;
 3. to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or which has disappeared;
 4. to be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history;
 5. to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which is representative of a culture (or cultures), or human interaction with the environment especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible change;
 6. to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance. (The Committee considers that this criterion should preferably be used in conjunction with other criteria);
 7. to contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty and aesthetic importance;
 8. to be outstanding examples representing major stages of earth's history, including the record of life, significant on-going geological processes in the development of landforms, or significant geomorphic or physiographic features;
 9. to be outstanding examples representing significant on-going ecological and biological processes in the evolution and development of terrestrial, fresh water, coastal and marine ecosystems and communities of plants and animals;
 10. to contain the most important and significant natural habitats for in-situ conservation of biological diversity, including those containing threatened species of outstanding universal value from the point of view of science or conservation.

http://whc.unesco.org/en/criteria/

קישורי אינטרנט: